The Co-Operative Act - Hey Porter

Se till att ditt företag är säkert

Om man har ett företag eller någon form av samlingslokal är man ansvarig för att den är utrymningssäker. Det måste finnas en nödutgång och den får på inga villkor och inte vid några tillfällen vara blockerad. Det är bra med sådana bestämmelser för vår säkerhet. Har man en kombination av bra larm, sprinklersystem, välutbildad personal och bra utrymningsvägar så är förutsättningarna för att alla berörda människor ska klara sig utan skador så mycket större. Det finns bra företag att samarbeta med i de här frågorna.