The Co-Operative Act - Hey Porter

Nyttan av att lära

Visst har vi alla nytt av att lära oss nya saker, och det hela livet igenom anser jag. På jobbet har vi just gått igenom en kurs i säljutveckling och det var en nyttig kurs måste jag tala om. När det gäller att jobba med firman eller företaget som man också sägen, så är det nyttigt med utbildning. Många som har företag eller som arbetar i olika företag, arbetar liksom mot företaget istället för med företaget. Vill man inte bli en stoppkloss så är det bra att gå sådana kurser som hjälper de anställda att arbeta mot ett mål hela tiden, då går företaget framåt.