The Co-Operative Act - Hey Porter

Kvalitetstid

När jag var liten och det bara fanns två kanaler på tvn så fanns det också en hel del fritid som familjen hade att disponera över. Då var det ingen snack om kvalitetstid utan bara kvantitetstid. Idag så får barn växa upp med lattemödrar, snabbmatsrestauranger, upptagna pappor, elektroniska leksaker som ersätter den vanliga uppfostran och så vidare. Det är inte konstigt att barn beter sig efter den lilla uppfostran de får. Jag är glad att jag föddes under den tid då det bara fanns två kanaler.